Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie
Oddział w Częstochowie

„Teologia jest nauką kościelną, ponieważ rośnie w Kościele i działa w Kościele, ale nigdy nie jest zadaniem pojedynczego specjalisty, wyizolowanego w swoistej wieży z kości słoniowej. Jest na usługach Kościoła, a przez to powinna czuć się dynamicznie zintegrowana z misją Kościoła, szczególnie z jego misją proroka.”

Jan Paweł II