Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie
Oddział w Częstochowie

Dotychczasowa działalność